GO4ALL Loading...

Szyici – W oczekiwaniu na ukrytego imama.

Wśród większości sunnnickiej, szyicka mniejszość reprezentuje 10% wiernych w islamie. Od czasu wybuchu Rewolucji Islamskiej w Iranie i dojścia ajatollaha Chomeiniego do władzy, szyici uchodzą za groźną siłę. Zwycięstwo szyitów w wyborach w Iraku dało szansę ruchowi na odwrócenie kart historii po trzynastu wiekach bycia w cieniu. Autorzy filmu ruszają do Iranu, Libanu oraz Iraku przeprowadzając wywiady z prominentnymi liderami współczesnego ruchu szyickiego np. z ajatollahem Sistanim, liderem zwycięskich irackich szyitów. Nie zabraknie również rozmów ze zwykłymi wiernymi w celu przybliżenia wartości, na jakich opiera się ten odłam islamu.