GO4ALL Loading...

Mao. Chińska opowieść. 1970 – 2006. Dziedzictwo Mao we współczesnych chinach

Dziedzictwo po Mao Tse-tungu ma bardzo kontrowersyjny charakter i bywa często przedmiotem sporów. Niektórzy Chińczycy uważają go za wielkiego rewolucyjnego przywódcę, który jednak nie ustrzegł się błędów. Inni obwiniają go za konflikt z ZSRR. Wielki skok i rewolucja kulturalna kładą się cieniem na rządach Mao. Jest on też obwiniany za brak wypracowania polityki kontroli urodzeń, co sprawiło, że doszło do ogromnego przyrostu ludności. Tse-tung pozostał jednak w Chinach ważnym symbolem ideowym, gdyż zjednoczył kraj po paśmie wojen domowych.