GO4ALL Loading...

Mao. Chińska opowieść. 1945 – 1959. Mao u władzy

Po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 1949 roku Mao Tse-tung został wybrany przewodniczącym Centralnego Rządu Ludowego. W 1950 roku odbył podróż do Moskwy, gdzie wynegocjował zwrot zagarniętych przez ZSRR w 1945 roku portów Lüshun i Dalian, a także Kolei Wschodniochińskiej. W 1954 roku Mao Tse-tung objął stanowisko Przewodniczącego ChRL, z którego zrezygnował pięć lat później. Do końca życia zachował jednak faktyczną władzę nad państwem.