GO4ALL Loading...

Mao. Chińska opowieść. 1893 – 1945. Walka o Chiny

Dzieciństwo i lata młodości Mao Tse-tunga. Przyszły chiński przywódca urodził się w rodzinie zamożnego wieśniaka. W trakcie rewolucji w 1911 roku walczył po stronie rewolucjonistów. Rok później podjął naukę w szkole pedagogicznej, gdzie w 1918 roku zdał maturę. Wyjechał do Pekinu i zaczął pracę w bibliotece uniwersyteckiej, po raz pierwszy zetknął się tam z ideologią marksistowską. W 1921 roku wziął udział w zjeździe założycielskim Komunistycznej Partii Chin. Sześć lat później po klęsce zorganizowanego przez siebie powstania w prowincji Hunan zmuszony był uciec do Kantonu. Tworzył oddziały partyzanckie walczące z żołnierzami Kuomintangu, a w 1931 roku stanął na czele Chińskiej Republiki Rad. W 1934 roku wziął udział w Wielkim Marszu, w czasie którego wysunął na pozycję głównego przywódcę KPCh. W latach 1936-1940 napisał swoje najważniejsze dzieła dotyczące rewolucji, które stały się podstawą ideologii maoistowskiej.