GO4ALL Loading...

Michnik ”Bądź realistą, chciej niemożliwego” 2015

Maria Zmarz-Koczanowicz wiele lat zabiegała o stworzenie dokumentu o Adamie Michniku, ten jednak konsekwentnie ją do tego zniechęcał. W końcu zgodził się, ale postawił warunek, „żeby to nie był żaden wywiad, tylko portret złożony z głosów innych ludzi”. W rezultacie o Michniku opowiadają bliżsi i dalsi znajomi oraz przyjaciele, m.in. Barbara Toruńczyk, Jan Tomasz Gross, Helena Łuczywo, Karol Modzelewski, Kazimierz Kutz i Andrzej Wajda. Obserwujemy go również poprzez materiały archiwalne – wtedy, gdy nie daje wyprowadzić się z więzienia i podczas procesu w 1984 roku; widzimy jego gorycz podczas zeznań w tzw. aferze Rywina i pokorne wysłuchiwanie oskarżających go o „zniszczenie Solidarności” górników.

Film w zamierzeniu Marii Zmarz-Koczanowicz jest kontynuacją jej wcześniejszych filmowych portretów polskich intelektualistów – Leszka Kołakowskiego, Czesława Miłosza czy Jerzego Turowicza. Jak mówi reżyserka: „Tworzyli oni klimat intelektualny, który zaważył na generacji Adama Michnika. On sam uważa się za ich ucznia i kontynuatora”.