GO4ALL Loading...

Jugosławia. Nieuchronny rozpad

est to historia rozpadu Jugosławii, zwłaszcza zaś kulisy wybuchu wojny domowej, trwającej od 1991 do 1998 roku. Wojna była niezwykle krwawa i pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar, także wśród ludności cywilnej. Film jest wnikliwą analizą przyczyn, skutków i okoliczności tych wydarzeń. Zawiera liczne nagrania archiwalne, dokumentujące ówczesne wydarzenia. Pierwszy odcinek zawiera także historię utworzenia samej Jugosławii, co stanowi kontekst późniejszych wydarzeń przedstawionych w dokumencie. Wojna rozpoczęła się po śmierci komunistycznego przywódcy Brosa Tity (w 1980 roku). Jugosławia, która została przez komunistów skonstruowana jako państwo formalnie federalne, faktycznie po dyktatorsku rządzone przez Titę, zostaje państwem komunistycznym poza blokiem sowieckim. Po śmierci marszałka Tity odżyły, tłumione wcześniej jego autorytetem i dyktatorską formą sprawowania władzy, antagonizmy narodowościowe. Narastający w latach 80. kryzys gospodarczy i strach przed rozpadem federacji, w której, podobnie jak przed wojną, największą rolę odgrywali Serbowie wywołały wzrost wśród nich nacjonalizmu. W 1986 roku Slobodan Miloszević został przewodniczącym Związku Komunistów Serbii, a w 1989 prezydentem Serbii. Po dojściu do władzy Miloszevicia najbardziej widocznym zjawiskiem w życiu politycznym Jugosławii stał się serbski nacjonalizm. Jego przejawem było m.in. zniesienie w 1990 autonomii Wojwodiny (z liczną mniejszością węgierską) i Kosowa, zamieszkanego głównie przez Albańczyków. Sytuacja zmieniła się wraz ze zmianami ustrojowymi w bloku komunistycznym. W 1989 pogrążoną w kryzysie ekonomicznym Jugosławię ogarnęła fala dążeń narodowowyzwoleńczych. Wybuchła wojna.