GO4ALL Loading...

Kambodża i Czerwoni Khmerzy

Jedna z najbardziej brutalnych zbrodni ludobójstwa XX wieku W latach 70. XX wieku w Kambodży doszło do jednej z najstraszliwszych zbrodni w historii. Jak do niej doszło? Kim był człowiek, który stał na jej czele? W rzezi zginęła wówczas około jedna czwarta ludności tego azjatyckiego kraju. W latach 70. XX wieku w Kambodży życie straciło około 1,7 miliona mieszkańców tego kraju, wymordowanych przez swoich rodaków. Po upadku stolicy kraju Phnom Penh w 1975 roku ludność miasta została ewakuowana. Pieniądze zostały zniesione, a trzy miliony mieszkańców miasta zostało wysłanych na wieś, do pracy niewolniczej w kołchozach. Według przywódcy zwycięzców, Pol Pota taka organizacja życia społecznego miała przywrócić świetność Kambodży w czasów Angkor Wat. Doprowadziła do masowej eksterminacji i zagłady jednej czwartej narodu.

Kim był człowiek, który do tego doprowadził? O czym myślał i co czuł ten wiecznie uśmiechnięty i bardzo skryty mężczyzna, który stał się sprawcą tej krwawej rzezi? W programie przedstawiona zostanie sylwetka Pol Pota, przywódcy Czerwonych Khmerów, autora zbrodniczego eksperymentu na ludziach. podjęta też zostanie próba odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło do zainicjowania tego jedynego w swoim rodzaju eksperymentu na ludziach i jak to się stało, że przerodził się on w krwawą masakrę na tak wielką skalę. Pol Pot wraz z pozostałymi liderami Czerwonych Khmerów stanął ostatecznie przed międzynarodowym trybunałem w Kambodży i został skazany na dożywotni areszt domowy, gdzie po kilku miesiącach zmarł.