GO4ALL Loading...

Dziedzictwo Jedwabnego

„Dziedzictwo Jedwabnego” to pełnometrażowy film dokumentalny, który nawiązuje i powraca do historii pogromu Żydów w Jedwabnem w 1941 roku i związanych z tymi wydarzeniami kontrowersjami. Kamera zabiera widza w podróż do Polski, Stanów Zjednoczonych i Argentyny, gdzie odnajdujemy bohaterów filmu, którymi są między innymi Żydzi ocaleni z pogromu, jak również Polacy, którzy ich ratowali i im pomagali. Historia pogromu w Jedwabnem pozostanie bolesną raną w sercach zarówno Żydów, jak i Polaków a „Dziedzictwo Jedwabnego” zachęca do dialogu na temat wpływu prawdy historycznej na kształtowanie się tożsamości kulturowej i stosunków polsko-żydowskich.